Toegankelijkheid

Nederland geeft massaal gehoor aan rookmelderverplichting

Meeste melders zijn te vinden in West-Nederland: 92 procent

 

Rijswijk, 30 juni 2023 – Een jaar na de invoering van de rookmelderverplichting maken Nederlandse huishoudens veelvuldig gebruik van rookmelders voor brandpreventie. Zo heeft 90 procent van de respondenten van de Nationale Schademonitor 2023 een rookmelder in huis. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Panel Inzicht in opdracht van schadeherstelregisseur MainPlus. Met name in West-Nederland zijn mensen goed doordrongen van de noodzaak van rookmelders: 92 procent van de respondenten uit die regio heeft één of meerdere melders geplaatst.

 

Per 1 juli 2022 moet op elke verdieping van de Nederlandse woningen een rookmelder zijn geplaatst. Als dit niet geval is, dan kan dat een boete opleveren. Uitzondering hierop is de zolder omdat daar de vluchtroute naar beneden leidt. Een jaar na het veranderen van de regelgeving blijkt dat het merendeel van de respondenten aan de Nationale Schademonitor 2023 de regelgeving trouw heeft opgevolgd. Opvallend detail in het onderzoek is dat Noord-Nederland (84 procent) en Zuid-Nederland (87 procent) een kleine achterstand hebben ten opzichte van de oostelijke (91 procent) en westelijke regio (92 procent) waar percentueel meer rookmelders geplaats zijn.

 

Batterijen controleren

Tijdens het onderzoek is ook gevraagd aan de respondenten of zij de batterijen van de rookmelder regelmatig controleren. 60 Procent geeft aan dit te doen, terwijl 32 procent alleen naar de batterijen kijkt als de melder gaat piepen. Een klein percentage (8 procent) controleert de batterijen van de rookmelder nooit.

 

De gemiddelde Nederlander heeft de brandpreventie dus redelijk tot goed op orde. De volgende stap is de aanschaf van een koolmonoxidemelder, aangezien een groot gedeelte van de huishoudens nog niet over dergelijke melders beschikt. Zo heeft de helft van het aantal respondenten ook een koolmonoxidemelder in huis hangen. Dat percentage mag wat Michel Amptmeijer, algemeen directeur MainPlus zeker omhoog. “Mensen onderschatten het gevaar van koolmonoxidevergiftiging. Rookmelders nemen dit gas niet waar. Daar zijn mensen zich niet altijd bewust van.”

 

De Nationale Schademonitor 2023 is uitgevoerd onder 1000 respondenten, waarvan het deelnemersveld afkomstig is uit een evenredig aantal mannen en vrouwen in de leeftijd vanaf 18 jaar tot en met 50-plussers.

In 2023 gaan we emmers vol verschil maken

 

MainPlus Lekdetectie waterschade oorzaak opsporen

Het nieuwe kalenderjaar is een feit en daarom kijken MainPlus-CEO Michel Amptmeijer en commercieel directeur Gerard van Engelenburg nog even achterom. Ze wisten in 2022 drie winterstormen het hoofd te bieden, stampten evenzoveel nieuwe diensten uit de grond en beklonken vijf nieuwe samenwerkingen. Ook blikken ze vast vooruit. Spoiler: 2023 wordt het jaar waarin ambitieuze plannen voor verduurzaming gestalte krijgen.

 

2022 was het jaar waarin de coronamaatregelen werden opgeheven en Nederland weer openging.
Hoe was dat voor MainPlus?

 Michel: “In 2019, het jaar vóór corona, hadden we geïnvesteerd in verschillende nieuwe samenwerkingen. Maar in 2020 zei de overheid: blijf maar thuis. En dat deed iedereen, tot en met de inbrekers aan toe. De kleinere schades in de sector werden gewoon financieel uitgekeerd, doordat ook de verzekeraars thuis zaten. Het duurde zeker tot halverwege 2022 voordat verzekeringsmaatschappijen en volmachten eindelijk weer naar kantoor gingen en wij weer nieuwe klanten konden benaderen. De vijf nieuwe samenwerkingen die we in 2020 al voor ogen hadden, zijn daarom pas in het tweede en derde kwartaal van 2022 gerealiseerd.”

 

Het was ook een jaar van crises. Er brak een oorlog uit en er ontstonden tekorten.
Wat betekende dat voor MainPlus?

Gerard: “De oorlog in Oekraïne heeft zijn doorwerking in de Nederlandse samenleving en daarmee ook op ons. Kijk naar de inkoop van herstelmaterialen; de druk op tarieven door de inflatie. Dat werkt door in onze keten en in ons bedrijf.”

Michel: “En dan is er nog de spanning op de arbeidsmarkt. Wie ik ook spreek, iedereen vraagt zich af: waar zijn in vredesnaam al die mensen gebleven? Iedereen heeft last van het personeelstekort op de arbeidsmarkt. Maar het is ons toch gelukt om de juiste mensen te vinden. Want wij hebben Anne. Anne is steengoed in het vinden van mensen op LinkedIn. We maken momenteel een groei mee waardoor er veel functies bij zijn gekomen. Al die plekken hebben we kunnen invullen. Dat is echt een succes van het afgelopen jaar.”

 

MainPlus is in 2022 door ‘Fan Factory’ uitgeroepen tot beste werkplek. Wat zijn jullie voor werkgever?

Gerard: “De essentie is dat we een familiebedrijf zijn. Dat zijn we ook echt, want Michels dochter en schoonzoon werken hier. Maar het houdt meer in. We zijn er voor elkaar als dat nodig is, ook voor klanten. Dat betekent dat we onze werknemers veel zelfstandigheid en vertrouwen geven. Daar staat tegenover dat je er bent als wij je nodig hebben. Tijdens die februaristormen vorig jaar moesten we met z’n allen vol aan de bak. Maar wanneer je in de rustige zomerperiode klaar bent met je dossiers en eens lekker met je kinderen naar het strand wilt, dan kan dat ook. Overigens moet je er wel tegen kunnen dat je een bijnaam krijgt, als je hier werkt. En dat we heel slechte grappen maken.”

 

MainPlus is in 2022 ambitieus aan de slag gegaan met de Sustainable Development Goals, ofwel de SDG's.
Hoe vordert de uitvoering?

Michel: “We hebben er bewust voor gekozen om aan de slag te gaan met niet een paar, maar met álle zeventien doelen. Dat zijn grote thema’s. Zoals dat we met onze herstelpartners en een aantal opdrachtgevers voornemens zijn om schadeherstel in natura volledig CO2-neutraal te krijgen. A hell of a job. De eerste fase moet 1 januari 2024 klaar zijn en de tweede het jaar erop. Daar gaan we wel wat emmers vol verschil maken. Maar er zijn ook zaken waar wij maar een of twee druppels kunnen toevoegen. Wij geloven: als iedereen dat doet, krijg je met elkaar vanzelf een emmer vol.”

Gerard: “Ik zal wat simpele voorbeelden noemen van die ‘druppels’. We hebben ons volledige wagenpark elektrisch gemaakt, alle verlichting in LED veranderd en onze stroom is vergroend. Maar we zijn ook een project gestart om werknemers te helpen stoppen met roken, leveren steun aan voedselbanken en gaan met onze partners stranden schoonmaken. Het uitgangspunt is niet dat we de wereld willen veranderen, maar dat we in onze eigen omgeving beginnen met bijdragen aan verbetering.”

 

Op welke nieuwe diensten en samenwerkingen zijn jullie, terugblikkend op het afgelopen jaar, trots?

Gerard: “Eind januari 2022 zag MainPlus Calamiteitenservice het levenslicht, een nieuw onderdeel dat we zijn gestart in samenwerking met de Vereniging Eigen Huis. Daarmee kunnen we niet verzekerde spoedklussen in en rond het huis oppakken. Er zijn veel misstanden in de markt waar zowel de vereniging als wij iets aan wilden doen. Inmiddels hebben we al vele duizenden woningeigenaren kunnen helpen met een ongemak, zoals een buitensluiting, een elektrastoring en ongedierte. In april kwam er weer een kindje bij: onze eigen MainPlus Lekdetectie. Dat is geen nieuw product, maar qua kwaliteit en pricing wel uniek. Het is onze enige uitvoerende activiteit, over alle andere herstelwerkzaamheden voeren we alleen de regie. Lekdetectie doen we graag zelf, omdat dat helpt bij het bepalen of iets verzekerd is. Wij vonden dat we dat zelf het beste kunnen! We werken met een aantal toppers die hun vak heel goed verstaan. Te zien aan de instroom, blijkt er een heel grote behoefte aan te zijn.”

 

Welke weersomstandigheid heeft het afgelopen jaar het meest impact gehad?

Gerard: “In februari was het héél erg druk. Toen trokken Dudley, Eunice en Francis over Nederland heen. Drie enorm grote stormen, met een intensiteit die we in honderd jaar niet hadden gekend. Dat heeft geleid tot een bizarre instroom, het leek wel alsof heel Nederland kapot was. Het was voor zowel onszelf als voor onze landelijke netwerk van herstelpartners een flinke uitdaging om alle schades te herstellen. Uiteindelijk is dat gelukt, maar daar zitten heel wat extra uurtjes in van onze herstelpartners en van onszelf.

 

Is er een schade die jullie is bijgebleven?

Gerard: “Ja, maar daar gaat iets aan vooraf. In juni 2021 trok er een windhoos over Midden-Nederland, met name over het plaatsje Leersum. Wij hebben toen een verzekerde geholpen die vol in de loop van die windhoos zat. Dit gezin had een prachtige monumentale woning. Alles was kapot. Zijn waterput en zijn bijgebouwen. Zijn vijfduizend vierkante meter siertuin was veranderd in vijfduizend vierkante meter motorcrossterrein. Telkens als ik die man aan de telefoon had, barstte hij in tranen uit, zo groot was de ontreddering. Uiteindelijk hebben we dat gezin volledig kunnen helpen. Het was een hele klus, het heeft een aantal maanden gekost om alles te kunnen herstellen, maar eind 2021 was alles geregeld. En toen kwamen die stormen. Hij was weer de klos. Een behoorlijke schade aan de dakkapel. Dat vond ik echt verschrikkelijk sneu, het heeft wel indruk op me gemaakt.”

 

Met welke voornemens gaan jullie 2023 in?

Michel: “In 2022 hebben we bepaald hoe we alle SDG’s willen invullen. De projecten staan nu. In 2023 gaan we ze uitrollen. Wij zullen de kartrekkers zijn voor onze ketenpartners, ook als het gaat om de integriteit en het transparanter maken van schadeherstel in natura en van de gehele keten. MainPlus heeft geen belang bij de hoogte van de herstelkosten. Wij hebben zelf al jaren een gecertificeerd integer verdienmodel, dat gaan we nu ook uitrollen bij onze herstelpartners. Dan zijn we de eerste in de sector die in de gehele keten geen onduidelijke verdienmodellen meer accepteert. En verder starten we 1 april met een groots nieuw project, waarover later meer. Dat wordt in ieder geval heel gaaf. En een enorme uitdaging! Maar dat is aan ons wel toevertrouwd.”

 

In 2023 gaan we emmers vol verschil maken

 

MainPlus Lekdetectie waterschade oorzaak opsporen

Het nieuwe kalenderjaar is een feit en daarom kijken MainPlus-CEO Michel Amptmeijer en commercieel directeur Gerard van Engelenburg nog even achterom. Ze wisten in 2022 drie winterstormen het hoofd te bieden, stampten evenzoveel nieuwe diensten uit de grond en beklonken vijf nieuwe samenwerkingen. Ook blikken ze vast vooruit. Spoiler: 2023 wordt het jaar waarin ambitieuze plannen voor verduurzaming gestalte krijgen.

 

2022 was het jaar waarin de coronamaatregelen werden opgeheven en Nederland weer openging.
Hoe was dat voor MainPlus?

 Michel: “In 2019, het jaar vóór corona, hadden we geïnvesteerd in verschillende nieuwe samenwerkingen. Maar in 2020 zei de overheid: blijf maar thuis. En dat deed iedereen, tot en met de inbrekers aan toe. De kleinere schades in de sector werden gewoon financieel uitgekeerd, doordat ook de verzekeraars thuis zaten. Het duurde zeker tot halverwege 2022 voordat verzekeringsmaatschappijen en volmachten eindelijk weer naar kantoor gingen en wij weer nieuwe klanten konden benaderen. De vijf nieuwe samenwerkingen die we in 2020 al voor ogen hadden, zijn daarom pas in het tweede en derde kwartaal van 2022 gerealiseerd.”

 

Het was ook een jaar van crises. Er brak een oorlog uit en er ontstonden tekorten.
Wat betekende dat voor MainPlus?

Gerard: “De oorlog in Oekraïne heeft zijn doorwerking in de Nederlandse samenleving en daarmee ook op ons. Kijk naar de inkoop van herstelmaterialen; de druk op tarieven door de inflatie. Dat werkt door in onze keten en in ons bedrijf.”

Michel: “En dan is er nog de spanning op de arbeidsmarkt. Wie ik ook spreek, iedereen vraagt zich af: waar zijn in vredesnaam al die mensen gebleven? Iedereen heeft last van het personeelstekort op de arbeidsmarkt. Maar het is ons toch gelukt om de juiste mensen te vinden. Want wij hebben Anne. Anne is steengoed in het vinden van mensen op LinkedIn. We maken momenteel een groei mee waardoor er veel functies bij zijn gekomen. Al die plekken hebben we kunnen invullen. Dat is echt een succes van het afgelopen jaar.”

 

MainPlus is in 2022 door ‘Fan Factory’ uitgeroepen tot beste werkplek. Wat zijn jullie voor werkgever?

Gerard: “De essentie is dat we een familiebedrijf zijn. Dat zijn we ook echt, want Michels dochter en schoonzoon werken hier. Maar het houdt meer in. We zijn er voor elkaar als dat nodig is, ook voor klanten. Dat betekent dat we onze werknemers veel zelfstandigheid en vertrouwen geven. Daar staat tegenover dat je er bent als wij je nodig hebben. Tijdens die februaristormen vorig jaar moesten we met z’n allen vol aan de bak. Maar wanneer je in de rustige zomerperiode klaar bent met je dossiers en eens lekker met je kinderen naar het strand wilt, dan kan dat ook. Overigens moet je er wel tegen kunnen dat je een bijnaam krijgt, als je hier werkt. En dat we heel slechte grappen maken.”

 

MainPlus is in 2022 ambitieus aan de slag gegaan met de Sustainable Development Goals, ofwel de SDG's.
Hoe vordert de uitvoering?

Michel: “We hebben er bewust voor gekozen om aan de slag te gaan met niet een paar, maar met álle zeventien doelen. Dat zijn grote thema’s. Zoals dat we met onze herstelpartners en een aantal opdrachtgevers voornemens zijn om schadeherstel in natura volledig CO2-neutraal te krijgen. A hell of a job. De eerste fase moet 1 januari 2024 klaar zijn en de tweede het jaar erop. Daar gaan we wel wat emmers vol verschil maken. Maar er zijn ook zaken waar wij maar een of twee druppels kunnen toevoegen. Wij geloven: als iedereen dat doet, krijg je met elkaar vanzelf een emmer vol.”

Gerard: “Ik zal wat simpele voorbeelden noemen van die ‘druppels’. We hebben ons volledige wagenpark elektrisch gemaakt, alle verlichting in LED veranderd en onze stroom is vergroend. Maar we zijn ook een project gestart om werknemers te helpen stoppen met roken, leveren steun aan voedselbanken en gaan met onze partners stranden schoonmaken. Het uitgangspunt is niet dat we de wereld willen veranderen, maar dat we in onze eigen omgeving beginnen met bijdragen aan verbetering.”

 

Op welke nieuwe diensten en samenwerkingen zijn jullie, terugblikkend op het afgelopen jaar, trots?

Gerard: “Eind januari 2022 zag MainPlus Calamiteitenservice het levenslicht, een nieuw onderdeel dat we zijn gestart in samenwerking met de Vereniging Eigen Huis. Daarmee kunnen we niet verzekerde spoedklussen in en rond het huis oppakken. Er zijn veel misstanden in de markt waar zowel de vereniging als wij iets aan wilden doen. Inmiddels hebben we al vele duizenden woningeigenaren kunnen helpen met een ongemak, zoals een buitensluiting, een elektrastoring en ongedierte. In april kwam er weer een kindje bij: onze eigen MainPlus Lekdetectie. Dat is geen nieuw product, maar qua kwaliteit en pricing wel uniek. Het is onze enige uitvoerende activiteit, over alle andere herstelwerkzaamheden voeren we alleen de regie. Lekdetectie doen we graag zelf, omdat dat helpt bij het bepalen of iets verzekerd is. Wij vonden dat we dat zelf het beste kunnen! We werken met een aantal toppers die hun vak heel goed verstaan. Te zien aan de instroom, blijkt er een heel grote behoefte aan te zijn.”

 

Welke weersomstandigheid heeft het afgelopen jaar het meest impact gehad?

Gerard: “In februari was het héél erg druk. Toen trokken Dudley, Eunice en Francis over Nederland heen. Drie enorm grote stormen, met een intensiteit die we in honderd jaar niet hadden gekend. Dat heeft geleid tot een bizarre instroom, het leek wel alsof heel Nederland kapot was. Het was voor zowel onszelf als voor onze landelijke netwerk van herstelpartners een flinke uitdaging om alle schades te herstellen. Uiteindelijk is dat gelukt, maar daar zitten heel wat extra uurtjes in van onze herstelpartners en van onszelf.

 

Is er een schade die jullie is bijgebleven?

Gerard: “Ja, maar daar gaat iets aan vooraf. In juni 2021 trok er een windhoos over Midden-Nederland, met name over het plaatsje Leersum. Wij hebben toen een verzekerde geholpen die vol in de loop van die windhoos zat. Dit gezin had een prachtige monumentale woning. Alles was kapot. Zijn waterput en zijn bijgebouwen. Zijn vijfduizend vierkante meter siertuin was veranderd in vijfduizend vierkante meter motorcrossterrein. Telkens als ik die man aan de telefoon had, barstte hij in tranen uit, zo groot was de ontreddering. Uiteindelijk hebben we dat gezin volledig kunnen helpen. Het was een hele klus, het heeft een aantal maanden gekost om alles te kunnen herstellen, maar eind 2021 was alles geregeld. En toen kwamen die stormen. Hij was weer de klos. Een behoorlijke schade aan de dakkapel. Dat vond ik echt verschrikkelijk sneu, het heeft wel indruk op me gemaakt.”

 

Met welke voornemens gaan jullie 2023 in?

Michel: “In 2022 hebben we bepaald hoe we alle SDG’s willen invullen. De projecten staan nu. In 2023 gaan we ze uitrollen. Wij zullen de kartrekkers zijn voor onze ketenpartners, ook als het gaat om de integriteit en het transparanter maken van schadeherstel in natura en van de gehele keten. MainPlus heeft geen belang bij de hoogte van de herstelkosten. Wij hebben zelf al jaren een gecertificeerd integer verdienmodel, dat gaan we nu ook uitrollen bij onze herstelpartners. Dan zijn we de eerste in de sector die in de gehele keten geen onduidelijke verdienmodellen meer accepteert. En verder starten we 1 april met een groots nieuw project, waarover later meer. Dat wordt in ieder geval heel gaaf. En een enorme uitdaging! Maar dat is aan ons wel toevertrouwd.”

 

In 2023 gaan we emmers vol verschil maken

 

MainPlus Lekdetectie waterschade oorzaak opsporen

Het nieuwe kalenderjaar is een feit en daarom kijken MainPlus-CEO Michel Amptmeijer en commercieel directeur Gerard van Engelenburg nog even achterom. Ze wisten in 2022 drie winterstormen het hoofd te bieden, stampten evenzoveel nieuwe diensten uit de grond en beklonken vijf nieuwe samenwerkingen. Ook blikken ze vast vooruit. Spoiler: 2023 wordt het jaar waarin ambitieuze plannen voor verduurzaming gestalte krijgen.

 

2022 was het jaar waarin de coronamaatregelen werden opgeheven en Nederland weer openging.
Hoe was dat voor MainPlus?

 Michel: “In 2019, het jaar vóór corona, hadden we geïnvesteerd in verschillende nieuwe samenwerkingen. Maar in 2020 zei de overheid: blijf maar thuis. En dat deed iedereen, tot en met de inbrekers aan toe. De kleinere schades in de sector werden gewoon financieel uitgekeerd, doordat ook de verzekeraars thuis zaten. Het duurde zeker tot halverwege 2022 voordat verzekeringsmaatschappijen en volmachten eindelijk weer naar kantoor gingen en wij weer nieuwe klanten konden benaderen. De vijf nieuwe samenwerkingen die we in 2020 al voor ogen hadden, zijn daarom pas in het tweede en derde kwartaal van 2022 gerealiseerd.”

 

Het was ook een jaar van crises. Er brak een oorlog uit en er ontstonden tekorten.
Wat betekende dat voor MainPlus?

Gerard: “De oorlog in Oekraïne heeft zijn doorwerking in de Nederlandse samenleving en daarmee ook op ons. Kijk naar de inkoop van herstelmaterialen; de druk op tarieven door de inflatie. Dat werkt door in onze keten en in ons bedrijf.”

Michel: “En dan is er nog de spanning op de arbeidsmarkt. Wie ik ook spreek, iedereen vraagt zich af: waar zijn in vredesnaam al die mensen gebleven? Iedereen heeft last van het personeelstekort op de arbeidsmarkt. Maar het is ons toch gelukt om de juiste mensen te vinden. Want wij hebben Anne. Anne is steengoed in het vinden van mensen op LinkedIn. We maken momenteel een groei mee waardoor er veel functies bij zijn gekomen. Al die plekken hebben we kunnen invullen. Dat is echt een succes van het afgelopen jaar.”

 

MainPlus is in 2022 door ‘Fan Factory’ uitgeroepen tot beste werkplek. Wat zijn jullie voor werkgever?

Gerard: “De essentie is dat we een familiebedrijf zijn. Dat zijn we ook echt, want Michels dochter en schoonzoon werken hier. Maar het houdt meer in. We zijn er voor elkaar als dat nodig is, ook voor klanten. Dat betekent dat we onze werknemers veel zelfstandigheid en vertrouwen geven. Daar staat tegenover dat je er bent als wij je nodig hebben. Tijdens die februaristormen vorig jaar moesten we met z’n allen vol aan de bak. Maar wanneer je in de rustige zomerperiode klaar bent met je dossiers en eens lekker met je kinderen naar het strand wilt, dan kan dat ook. Overigens moet je er wel tegen kunnen dat je een bijnaam krijgt, als je hier werkt. En dat we heel slechte grappen maken.”

 

MainPlus is in 2022 ambitieus aan de slag gegaan met de Sustainable Development Goals, ofwel de SDG's.
Hoe vordert de uitvoering?

Michel: “We hebben er bewust voor gekozen om aan de slag te gaan met niet een paar, maar met álle zeventien doelen. Dat zijn grote thema’s. Zoals dat we met onze herstelpartners en een aantal opdrachtgevers voornemens zijn om schadeherstel in natura volledig CO2-neutraal te krijgen. A hell of a job. De eerste fase moet 1 januari 2024 klaar zijn en de tweede het jaar erop. Daar gaan we wel wat emmers vol verschil maken. Maar er zijn ook zaken waar wij maar een of twee druppels kunnen toevoegen. Wij geloven: als iedereen dat doet, krijg je met elkaar vanzelf een emmer vol.”

Gerard: “Ik zal wat simpele voorbeelden noemen van die ‘druppels’. We hebben ons volledige wagenpark elektrisch gemaakt, alle verlichting in LED veranderd en onze stroom is vergroend. Maar we zijn ook een project gestart om werknemers te helpen stoppen met roken, leveren steun aan voedselbanken en gaan met onze partners stranden schoonmaken. Het uitgangspunt is niet dat we de wereld willen veranderen, maar dat we in onze eigen omgeving beginnen met bijdragen aan verbetering.”

 

Op welke nieuwe diensten en samenwerkingen zijn jullie, terugblikkend op het afgelopen jaar, trots?

Gerard: “Eind januari 2022 zag MainPlus Calamiteitenservice het levenslicht, een nieuw onderdeel dat we zijn gestart in samenwerking met de Vereniging Eigen Huis. Daarmee kunnen we niet verzekerde spoedklussen in en rond het huis oppakken. Er zijn veel misstanden in de markt waar zowel de vereniging als wij iets aan wilden doen. Inmiddels hebben we al vele duizenden woningeigenaren kunnen helpen met een ongemak, zoals een buitensluiting, een elektrastoring en ongedierte. In april kwam er weer een kindje bij: onze eigen MainPlus Lekdetectie. Dat is geen nieuw product, maar qua kwaliteit en pricing wel uniek. Het is onze enige uitvoerende activiteit, over alle andere herstelwerkzaamheden voeren we alleen de regie. Lekdetectie doen we graag zelf, omdat dat helpt bij het bepalen of iets verzekerd is. Wij vonden dat we dat zelf het beste kunnen! We werken met een aantal toppers die hun vak heel goed verstaan. Te zien aan de instroom, blijkt er een heel grote behoefte aan te zijn.”

 

Welke weersomstandigheid heeft het afgelopen jaar het meest impact gehad?

Gerard: “In februari was het héél erg druk. Toen trokken Dudley, Eunice en Francis over Nederland heen. Drie enorm grote stormen, met een intensiteit die we in honderd jaar niet hadden gekend. Dat heeft geleid tot een bizarre instroom, het leek wel alsof heel Nederland kapot was. Het was voor zowel onszelf als voor onze landelijke netwerk van herstelpartners een flinke uitdaging om alle schades te herstellen. Uiteindelijk is dat gelukt, maar daar zitten heel wat extra uurtjes in van onze herstelpartners en van onszelf.

 

Is er een schade die jullie is bijgebleven?

Gerard: “Ja, maar daar gaat iets aan vooraf. In juni 2021 trok er een windhoos over Midden-Nederland, met name over het plaatsje Leersum. Wij hebben toen een verzekerde geholpen die vol in de loop van die windhoos zat. Dit gezin had een prachtige monumentale woning. Alles was kapot. Zijn waterput en zijn bijgebouwen. Zijn vijfduizend vierkante meter siertuin was veranderd in vijfduizend vierkante meter motorcrossterrein. Telkens als ik die man aan de telefoon had, barstte hij in tranen uit, zo groot was de ontreddering. Uiteindelijk hebben we dat gezin volledig kunnen helpen. Het was een hele klus, het heeft een aantal maanden gekost om alles te kunnen herstellen, maar eind 2021 was alles geregeld. En toen kwamen die stormen. Hij was weer de klos. Een behoorlijke schade aan de dakkapel. Dat vond ik echt verschrikkelijk sneu, het heeft wel indruk op me gemaakt.”

 

Met welke voornemens gaan jullie 2023 in?

Michel: “In 2022 hebben we bepaald hoe we alle SDG’s willen invullen. De projecten staan nu. In 2023 gaan we ze uitrollen. Wij zullen de kartrekkers zijn voor onze ketenpartners, ook als het gaat om de integriteit en het transparanter maken van schadeherstel in natura en van de gehele keten. MainPlus heeft geen belang bij de hoogte van de herstelkosten. Wij hebben zelf al jaren een gecertificeerd integer verdienmodel, dat gaan we nu ook uitrollen bij onze herstelpartners. Dan zijn we de eerste in de sector die in de gehele keten geen onduidelijke verdienmodellen meer accepteert. En verder starten we 1 april met een groots nieuw project, waarover later meer. Dat wordt in ieder geval heel gaaf. En een enorme uitdaging! Maar dat is aan ons wel toevertrouwd.”

 

Achievements & certifications

 

Dutch Interactive Award
Beste Werkplek
Beste Werkplek
ISAE 3402
FSQS registred
groen gedaan
Beste Werkplek