Toegankelijkheid

Privacy verklaring

In de Privacy verklaring van MainPlus Schadeherstel B.V., MainPlus Calamiteitenservice B.V., MainPlus Lekdetectie B.V., Mainflow B.V., MainPlus Duurzaam B.V.,  (hierna: “MainPlus”) wordt beschreven welke persoonsgegevens er worden verwerkt en voor welk doel deze persoonsgegevens door MainPlus worden gebruikt. Verder wordt er beschreven op welke wijze de persoonsgegevens door MainPlus worden beschermd en welke rechten de betrokken heeft met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens.

1. CONTACTGEGEVENS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

MainPlus
Bezoekadres: Laan van Vredenoord 15 2289 DA Rijswijk
Algemeen telefoonnummer: 088-0117000
Algemeen e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.mainplus.com

2. SOORTEN PERSOONSGEGEVENS

MainPlus verwerkt op verschillende momenten persoonsgegevens op de website www.mainplus.com (hierna: “Website”). MainPlus verwerkt met name de volgende algemene persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, contactgegevens zoals naam contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

3. COOKIES

MainPlus gebruikt op de Website cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan de Website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Le kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Houd er in dat geval rekening mee dat MainPlus niet meer kan garanderen dat de Website helemaal naar behoren functioneert. Meer informatie over cookies en de wijze waarop deze door MainPlus worden gebruikt, wordt verstrekt in onze Cookie verklaring op de Website.

4. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

MainPlus gebruikt de onder artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

E-mail marketing

Indien je daarmee akkoord bent gegaan dan gebruikt MainPlus jouw e-mailadres voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en andere elektronische berichten over producten en diensten van MainPlus. In ieder elektronisch bericht dat je van MainPlus ontvangt, is de mogelijkheid tot afmelden hiervan opgenomen.

Contact opnemen

Indien je hierom heeft verzocht, door middel van het invullen van jouw gegevens op het contactformulier, zal MainPlus contact met je opnemen.

Wet- en regelgeving

MainPlus gebruikt de gegevens om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

5. GRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING

MainPlus verwerkt jouw persoonsgegevens op grond van de volgende grondslagen:

  • Wettelijke plicht: MainPlus verwerkt jouw persoonsgegevens indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijk verplichting die op MainPlus rust.
  • Toestemming: voor het versturen van nieuwsbrieven en het opnemen van contact met jou zal MainPlus gebruik maken van jou toestemming.

6. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

MainPlus respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt ervoor zorg dat de persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers op een ‘need-to-know’ basis. MainPlus heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen. De beveiligingsmaatregelen bestaan onder andere uit een SSL Certificaat voor de Website. De persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

7. VERWERKERS

MainPlus kan voor het verwerken van de persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners die als verwerker, uitsluitend in opdracht van MainPlus, zullen optreden. Met deze verwerker sluit MainPlus een verwerkersovereenkomst, waarin de verwerker wordt verplicht om de bepalingen uit deze Privacy verklaring na te leven.

MainPlus verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij hiertoe op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals bedrog, fraude of oplichting) of je daarvoor toestemming hebt gegeven.

8. RECHTEN VAN BETROKKENEN

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor jouw rechten van toegang, rectificatie, restrictie, bezwaar, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid. Je kan voor het uitoefenen van deze rechten een afspraak bij MainPlus maken. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de persoonsgegevens die je wil inzien daadwerkelijk van jou  zijn. Het is niet toegestaan om persoonsgegevens van andere personen in te zien. MainPlus zal jouw  persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor de hierboven vermelde doeleinden en om te voldoen aan relevant wet- en regelgeving. Indien het niet meer noodzakelijk is om jouw persoonsgegevens te bewaren, worden deze door ons verwijderd. Gegevens die je invult in een contact- of inschrijfformulier worden automatisch opgeslagen in een database. Deze gegevens worden na 30 dagen automatisch verwijderd.

9. WEBSITES VAN DERDEN

Deze Privacy verklaring heeft alleen betrekking op de Website en niet op websites van derden waarvoor op de Website een doorlink mogelijkheid is opgenomen. Wij raden je aan om de privacyverklaring van de websites van derden goed door te nemen voordat je overgaat tot het delen van persoonsgegevens.

10. VRAGEN EN KLACHTEN

Indien er vragen zijn over deze Privacyverklaring en/of de wijze waarop MainPlus gebruik maakt van jouw persoonsgegevens, dan kunnen deze vragen aan de functionaris gegevensbescherming van MainPlus worden gesteld. Contactgegevens functionaris gegevensbescherming:

Naam: Alizé Ramsbrock-Amptmeijer
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Eventuele klachten over de verwerking van de persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kan je meer informatie over vinden.

11. WIJZIGINGEN PRIVACY VERKLARING

MainPlus kan deze Privacy verklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de Privacy verklaring op de Website te plaatsen. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop MainPlus jouw persoonsgegevens verwerkt.

Achievements & certifications

 

Dutch Interactive Award
Beste Werkplek
Beste Werkplek
ISAE 3402
FSQS registred
groen gedaan
Beste Werkplek