Toegankelijkheid

Schadeherstellers verwachten honderden meldingen na storm

Telefoon MainPlus staat roodgloeiend, veelal uit het ‘rode’ gebied

 

Rijswijk, 5 juli 2023 – In de komende dagen zullen er honderden meldingen van schades in en om huizen binnenkomen, verwacht MainPlus, dat het herstel van schades regisseert. De meldkamer van het bedrijf heeft een drievoudige bezetting. Inmiddels staat de telefoon roodgloeiend en groeit het aantal meldingen van gedupeerden steeds sneller. De telefoontjes komen vooral uit het westen, vanuit het gebied waarvoor het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) eerder vandaag code rood afgaf.

 

“Het karakter van de schades is tot dusver redelijk divers”, meldt Gerard van Engelenburg commercieel directeur bij MainPlus Schadeherstel. “We krijgen momenteel vooral meldingen van vochtschade door inregening, losgewaaide zinken dakgoten, afgewaaide zonnepanelen en omgewaaide bomen op huizen. De drukte bij ons is nu drie à vier keer zo groot als normaal.”

 

Drukte na de storm

Die drukte neemt volgens Van Engelenburg naar verwachting toe in de komende dagen. “Tijdens de storm bellen er vooral mensen die in paniek zijn of acuut herstel nodig hebben. Als de storm gaat liggen gaan mensen doorgaans pas de schade opnemen en zien ze bijvoorbeeld dat er dakpannen scheef liggen of dat er een tak door het schuurraam is gegaan.”

 

Visuele controle

Voor wie wil weten wat hij meteen kan doen om (verdere) schade tegen te gaan, heeft Van Engelenburg enkele tips. “Als er hemelwater naar binnenkomt is het heel belangrijk om dat zo snel mogelijk weg te halen zodat er zo min mogelijk gevolgschade is. Probeer ook op te zoeken wat de bron is van de lekkage. Als je die niet vindt, neem dan contact op met je verzekeraar of een lekdetectiedienst.”

 

Gevaarlijke situaties

Als het intussen mogelijk is om op een veilige manier het dak te inspecteren, is ook dat een belangrijk advies. “Check of de dakpannen nog goed liggen, of het bitumen van je dak en je dakgoot nog vastzitten en kijk ook of je zonnepanelen nog stevig bevestigd zitten. Controleer ook je tuin of er eventueel dingen zijn afgewaaid die voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen.”

 

Over MainPlus

MainPlus is gespecialiseerd in het organiseren van schadeherstel in natura en is daarin de tweede marktpartij van Nederland. In opdracht van verzekeraars en volmachten (bedrijven die namens verzekeraars optreden) zorgt MainPlus ervoor dat een professionele en betrouwbare herstelpartner op korte termijn schade aan inboedel of opstal komt herstellen. Uitgangspunt is om de woning terug te brengen in de staat zoals die één minuut voor het incident was. Dat gebeurt milieuvriendelijk, duurzaam en onafhankelijk. Alle herstelpartners zijn in het bezit van het keurmerk GroenGedaan! van Stichting Duurzaam. Verzekerden hoeven zich, anders dan bij het afkopen van schade, niet druk te maken om het eindresultaat. Bovendien zijn zij en de verzekeraars in veel gevallen goedkoper uit. Via opdrachtgevers van MainPlus worden inmiddels circa 1 miljoen consumenten bediend. Het bedrijf is gevestigd in Rijswijk en heeft zo’n 40 medewerkers in vaste dienst.

MainPlus en Vereniging Eigen Huis zetten eerste hulp bij schade voort

Spoedklusservice breidt dienstenpalet verder uit met lekdetectie

 

Rijswijk/Amersfoort, 27 juni 2023 – De Spoedklusservice, die Vereniging Eigen Huis en schadeherstelregisseur MainPlus vorig jaar in het leven riepen, wordt met een jaar voortgezet. De twee partijen hebben hun samenwerking daartoe verlengd. De dienst werkt met een landelijk dekkend netwerk van 1750 herstelspecialisten, en breidt zijn dienstenpalet uit met hulp bij daklekkages en lekdetectie. Bovendien kunnen de leden van de vereniging de Spoedklusservice bellen als er bij acute schade meteen moet worden ingegrepen om verdere schade te voorkomen, ongeacht waar ze verzekerd zijn.

 

De Spoedklusservice werd vorig jaar opgericht om leden van Vereniging Eigen Huis te helpen bij spoedeisende schades aan hun woning. De dienst biedt een alternatief voor de vele malafide partijen die misbruik maken van huiseigenaren die onverwacht met lekkage, verstopping of buitensluiting te maken krijgen. In deze stressvolle situaties leveren veel beunhazen slecht werk tegen woekerprijzen.

 

Toegevoegde waarde

“We merken dat we met deze dienst in de afgelopen vijftien maanden echt van toegevoegde waarde zijn geweest voor de mensen die zich bij ons meldden”, aldus Michel Amptmeijer, algemeen directeur van MainPlus. “Zij zijn voor spoedklussen op zoek naar een vakman die ze kunnen vertrouwen omdat ze bang zijn om opgelicht te worden of een slechte ervaring op dat gebied hebben gehad. Wij zijn blij dat Vereniging Eigen Huis ons ziet als een betrouwbare partij, die met hen meedenkt en het herstel organiseert.”

 

De telefoon van de Spoedklusservice stond direct na de lancering begin 2022 roodgloeiend, aldus Amptmeijer. “Er trok toen een enorme storm over het land met veel schades tot gevolg. Hoewel een groot deel van deze schades – met name die aan daken - niet van het type waren waarvoor we de dienst hadden opgezet, merkten we dat we er alsnog veel over werd gebeld. Mensen konden hun verhaal kwijt en waren dankbaar dat de schades snel opgelost werden.”

 

Grote schades op dezelfde dag opgelost

MainPlus heeft tot dusver ook veel schades zien binnenkomen die het gevolg waren van achterstallig onderhoud. Amptmeijer: “Hoewel zo’n probleem door de jaren heen is ontstaan, snappen we goed dat dit voor de huiseigenaar heel plotseling optreedt en er sprake is van een spoedgeval. Ook in zo’n geval willen we de huiseigenaar van dienst zijn.”

 

Bij de Spoedklusservice zijn afgelopen jaar zo’n 2500 opdrachten binnengekomen. In veruit de meeste gevallen was er binnen drie uur een vakman ter plaatse, die het probleem in 66 procent van de gevallen nog op dezelfde dag geheel kon oplossen. Zo’n 20 procent van de schades kon binnen een week worden verholpen en zo’n 14 procent binnen tien werkdagen. In veel gevallen kon de telefonist van de Spoedklusservice de melders al met advies bijstaan om de gevolgschade zo veel mogelijk te beperken.

 

Over MainPlus

MainPlus is gespecialiseerd in het organiseren van schadeherstel in natura en is daarin de tweede marktpartij van Nederland. In opdracht van verzekeraars en volmachten (bedrijven die namens verzekeraars optreden) zorgt MainPlus ervoor dat een professionele en betrouwbare herstelpartner op korte termijn schade aan inboedel of opstal komt herstellen. In opdracht van derden en particulieren organiseert MainPlus ook het herstel van onverzekerde schades. Daarnaast heeft MainPlus een lekdetectiedienst om lekkages snel op te sporen, om gevolgschade te voorkomen en om lekkages te verhelpen. Uitgangspunt is om de woning terug te brengen in de staat zoals die één minuut voor het incident was. Dat gebeurt milieuvriendelijk, duurzaam en onafhankelijk. Alle herstelpartners zijn in het bezit van het keurmerk GroenGedaan! van Stichting Duurzaam. Verzekerden hoeven zich, anders dan bij het afkopen van schade, niet druk te maken om het eindresultaat. Bovendien zijn zij en de verzekeraars in veel gevallen goedkoper uit. Via opdrachtgevers van MainPlus worden inmiddels ruim 750.000 verzekerden bediend. Het bedrijf is gevestigd in Rijswijk en heeft zo’n 30 medewerkers in vaste dienst.

Achievements & certifications

 

Dutch Interactive Award
Beste Werkplek
Beste Werkplek
ISAE 3402
FSQS registred
groen gedaan
Beste Werkplek