Toegankelijkheid

MainPlus maakt verdienmodel schadeherstelketen transparant
Image

Accountantsverklaringen opgehaald bij alle herstelpartners

Rijswijk, 23 januari 2024 – Schadeherstelregisseur MainPlus is er als eerste in de branche in geslaagd om de verdienmodellen in de schadeherstelketen geheel transparant te maken. Het bedrijf is in 2023 met al zijn tientallen herstelpartners overeengekomen om vanaf 2024 accountantsverklaringen af te geven waarmee onafhankelijk zwart op wit wordt aangetoond dat zij er geen verborgen verdienmodellen op nahouden.

MainPlus is de eerste schadeherstelregisseur die op deze manier de sector wil ‘reinigen’. Het moet voorkomen dat verzekeraars met onnodig hoge kosten worden opgezadeld doordat schadeherstelpartners verborgen kosten en kickback fees berekenen.

MainPlus Schadeherstel overlegt zelf jaarlijks soortgelijke accountantsverklaringen bij verzekeraars en volmachten die opdrachtgever zijn. Daarin verklaart MainPlus dat het geen verdienmodel voert op de herstelkosten van zijn herstelpartners. Michel Amptmeijer, algemeen directeur bij MainPlus: “Wij voelen daarom de verantwoordelijkheid om ook volledige transparantie te geven over onze hele herstelketen. Daarmee tonen we aan dat wij tot de meest integere partijen in de markt behoren.” De veertig herstelpartners bij wie een accountantsverklaring is opgevraagd, stemden daar allemaal mee in.

Harde voorwaarden

“Als wij opdrachten voor schadeherstel uitbesteden, kan het zo zijn dat niet alle disciplines van schadeherstel aanwezig zijn binnen het bedrijf waarbij we de opdracht hebben uitbesteed”, aldus Amptmeijer. “Onze herstelpartner neemt dan een onderaannemer in de arm. Wij willen dat ook de geldstromen tussen onze partner en die onderaannemer dan volledig in beeld zijn.” Het rekenen van opslagen moet voldoen aan drie harde voorwaarden, licht Amptmeijer toe: de opslag moet zichtbaar zijn, moet vooraf zijn afgesproken en moet binnen de kaders van de afspraken blijven, met een maximum van 10 procent. Ook mag het totale tarief niet hoger zijn dan het uurtarief op de prijslijst van MainPlus.

In het contract dat MainPlus sluit met herstelpartners is opgenomen dat MainPlus én haar opdrachtgever(s) het recht hebben om een audit te laten uitvoeren bij een partner. “Het is één keer voorgekomen dat wij uit betrouwbare bron vernamen dat een partner kickback fees rekende”, vertelt Amptmeijer. “Toen die partner de audit weigerde, hebben wij onmiddellijk afscheid van hem genomen.”

Duurzame ontwikkelingsdoelen

“Onze klanten waarderen juist aan ons dat we geen verdienmodel hebben op de uitvoering van schadeherstel”, aldus Amptmeijer. “Als dat niet zo was, dan hield dat voor de verzekerde in dat die onnodig hoge premies zou moeten betalen.” Met het bieden van transparantie wil MainPlus ook zijn steentje bijdragen aan het realiseren van één van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030: eerlijk werk en economische groei. “Uiteindelijk heeft elk commercieel bedrijf het recht om geld te verdienen”, besluit Amptmeijer, “maar wij staan ervoor dat dat wel met open vizier gebeurt.”

Achievements & certifications

 

Dutch Interactive Award
Beste Werkplek
Beste Werkplek
ISAE 3402
FSQS registred
groen gedaan
Beste Werkplek