Toegankelijkheid

SDG 5 Gender-gelijkheid

De mate van gelijkheid wordt onder meer afgemeten aan verschil in beloning voor arbeid, arbeidsdeelname en de positie van mannen en vrouwen in bedrijfsleven en bestuur.

Image

Personeelsbeleid

Ons personeelsbeleid is erop gericht om in alle lagen van MainPlus met zo divers mogelijke teams te werken. We willen dat mannen en vrouwen gelijke kansen en rechten hebben binnen onze organisatie. Daarom kijken we binnen onze bezetting of we een evenwichtige verdeling hebben. Tijdens sollicitaties geven we bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan de kandidaat die zorgt voor meer diversiteit in het team. Dat blijven we in 2024 doen.

Vertrouwenspersoon

Daarnaast hebben we zowel een mannelijke als een vrouwelijke vertrouwenspersoon, zodat onze collega’s kunnen kiezen met wie ze willen praten als ze te maken hebben met ongewenst gedrag, discriminatie of intimidatie.

Ruildagen

We gaan tevens vrouwelijke vaklieden en specialisten van herstelpartners uitnodigen om over hun werk te vertellen op middelbare scholen en voortgezet onderwijs.

Image

Werk met ons mee

Aan een betere wereld

Maak een afspraak

Laat ons weten

Wat we nog meer kunnen doen

Mail ons

Achievements & certifications

 

Dutch Interactive Award
Beste Werkplek
Beste Werkplek
ISAE 3402
FSQS registred
groen gedaan
Beste Werkplek