Slider

 

 

mainplus efficienter en effectiever onderhoud

Snelle en klantvriendelijke uitvoering

Snel en klantvriendelijk het reparatieverzoek of de schademelding van uw klant oplossen, dat is de sleutel om én kosten te besparen én de klanttevredenheid te verhogen. Met een doordachte structuur voor de intake van de melding wordt eenduidig vastgesteld wat de locatie, het element en het defect is. Daarmee kan dus direct bepaald worden welke vakman ingepland dient te worden en welke materialen er eventueel benodigd zijn. Met reparaties die in één bezoek worden verholpen, bent u verzekerd van minimaal 20% lagere kosten en een efficiënter proces.

mainplus huurderstevredenheid staat voorop

Tevredenheid staat voorop

In uw organisatie draait het om de tevredenheid van uw klanten – of het nu huurders of verzekerden zijn. Zo kunnen huurders bijvoorbeeld 24x7 een reparatieverzoek melden via de website of telefoon, waarbij direct een bezoek van een vakman wordt ingepland. Bij schadeherstel verloopt de melding via de verzekeraar waarna een afspraak met de vakman volgt. Een bevestiging en reminder per sms of e-mail houdt uw klant op de hoogte van wanneer hij/zij wordt geholpen. Wanneer een reparatieverzoek technisch is afgehandeld, volgt een klanttevredenheidsonderzoek om actueel inzicht te krijgen in de ervaring van uw klant. Met een gegarandeerde tevredenheid van gemiddeld 8,2 als gevolg.

mainplus efficienter administratief proces

De administratie gestroomlijnd

MainPlus werkt met een fixed fee. Bijvoorbeeld met een vaste prijs per woning per jaar voor reparatie- c.q. mutatieonderhoud of met een vaste prijs per verzekerde per jaar voor schadeherstel. Zo maakt MainPlus het onvoorspelbare onderhoud en schadeherstel voorspelbaar voor vastgoedeigenaars en verzekeraars, want de kosten zijn vooraf bekend. Bovendien wordt ook de bewonerstevredenheid en de kwaliteit in de uitvoering gegarandeerd. MainPlus reduceert de facturenstroom met meer dan 98% en brengt het aantal controlemomenten terug. Op die manier slanken we het administratieve proces af met als gevolg: kostenbesparing. Dankzij ondersteuning door onze software en rapportages krijgen de vastgoedeigenaar en de verzekeraar grip op het proces.

mainplus onderhoudsketen ondersteunend ict platform

Slimme software ondersteunt de keten

Ons ICT-platform MainFlow ondersteunt iedereen die in de keten betrokken is bij vastgoedonderhoud of schadeherstel: de huurder of verzekerde, de opzichter, de vaklieden, de financiële administratie en het management. Het platform is bovendien volledig compliant met nationaal erkende standaarden als VERA en S@les in de Bouw. Cartotheekgegevens, storingsmeldingen, ingeplande afspraken, materiaalverbruik, urenregistratie en rapportages zijn over de hele keten realtime beschikbaar. Gegevens worden eenmalig vastgelegd in het systeem en zijn overal waar benodigd beschikbaar. Dat zorgt voor optimale samenwerking en communicatie tussen uw klant, uw team en eventule externe onderhouds- of herstelpartners. MainPlus richt zich op de gehele onderhoudsketen. U kunt gewoon blijven werken met uw eigen ERP-systeem; MainPlus integreert MainFlow in de ERP-omgeving.

mainplus kwaliteit in de uitvoering

Kwaliteit in de uitvoering

Het ‘in één keer goed’ verhelpen van een storing, het repareren van een defect of herstellen van schade is het uitgangspunt. Een goede intake is daarvoor de basis. Aan de hand van een beslisboom kan de aard van de melding veelal nauwkeurig vastgesteld worden. In sommige gevallen is wellicht een nadere inspectie benodigd. De opzichter speelt daarbij een belangrijke rol. Ook bij een controle achteraf van uitgevoerde werkzaamheden door vaklieden borgt de opzichter de kwaliteit van het uitgevoerde werk.

mainplus resultaatgedreven in plaats van omzetgedreven

Resultaatgedreven in plaats van omzetgedreven

MainPlus koppelt het verdienmodel los van de herstelkosten in de uitvoering. Omdat er geen opslag zit in de kosten voor vastgoedonderhoud of schadeherstel heeft MainPlus geen belang op de uitvoering. Deze werkwijze is uniek in Nederland. Het voordeel is dat de methode van MainPlus omzetgedreven partners integraal laat samenwerken met organisaties die kwaliteit willen leveren tegen zo min mogelijk kosten.

mainplus vastgoedeigenaar is in control

In control over het complete proces

Vastgoedeigenaren en verzekeraars dienen grip te hebben op hun processen, en dat geldt niet in het minst voor processen die deels buiten hun eigen bedrijfsvoering om gaan, zoals de uitvoering. Continu helder inzicht in kosten, kwaliteit van bezit en tevredenheid (bijvoorbeeld KWH-normering) in de vorm van duidelijke KPI’s geeft de mogelijkheid om te sturen op geformuleerde bedrijfsdoelstellingen.

mainplus directe input voor vastgoedsturing

Directe input voor vastgoedsturing

Met behulp van de software is een analyse van reparatiemeldingen en terugkoppeling van de vaklieden eenvoudig. Deze analyse biedt zeer waardevolle informatie voor vastgoedsturing. Bijvoorbeeld wanneer vanuit een complex ineens opvallend veel storingen van hetzelfde type worden gemeld dan is dat belangrijke informatie voor het planmatig onderhoud.