Toegankelijkheid

Helft huiseigenaren riskeert schade door verstopte goot

Problemen door dakgoten en schoorstenen dreigen dit najaar

 

MainPlus Lekdetectie waterschade oorzaak opsporen

Rijswijk, 29 november 2022 – Veel huiseigenaren riskeren dit najaar forse schades doordat zij te weinig onderhoud plegen aan hun woning. Zo blijven blaadjes en rondwaaiend afval bij bijna een derde langer dan twee jaar in de dakgoot liggen. Daarnaast veegt slechts een fractie van de huiseigenaren vaak genoeg de schoorsteen. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder duizend huiseigenaren uitgevoerd door Panel Inzicht in opdracht van MainPlus. Dat bedrijf regisseert in opdracht van verzekeraars het herstel van schade aan inboedels en opstallen.

“Dat zoveel huiseigenaren die wij hebben ondervraagd nalaten om hun huis goed te onderhouden vind ik schokkend”, aldus MainPlus-directeur Michel Amptmeijer. “Zeker in deze tijd is het van groot belang dat mensen voldoende onderhoud plegen aan hun huis. De ervaring leert dat de kans op schades door verstopte dakgoten en vuile schoorstenen toeneemt als in het najaar de blaadjes vallen en de openhaard weer vaker wordt aangestoken. Los van de gestegen kosten van het levensonderhoud wil je überhaupt niet worden verrast door dure schades, zeker als de verzekering die niet blijkt te dekken. En veel schades die het gevolg zijn van gebrekkig onderhoud worden uiteindelijk niet door verzekeringen gedekt”, waarschuwt Amptmeijer.

Helft reinigt dakgoot te weinig
De helft van de ondervraagde huiseigenaren maken de dakgoot minder vaak dan eens per jaar schoon, 18 procent zelfs nooit. De andere helft reinigt de dakgoot minimaal eens per jaar, zoals ook is aan te raden. Een verstopte afvoer van een dakgoot kan zorgen voor forse waterschade. Een dakgoot met een verstopte afvoer kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat water over de rand van de goot een wand in stroomt. Amptmeijer: “Dakgoten van veel oudere woningen zijn sowieso niet berekend op de hevige regenbuien van tegenwoordig, dus bij een oudere woning is het nóg belangrijker dat de dakgoot geregeld wordt gereinigd.”

Wiens schoorsteen is aangesloten op de cv en een open haard, doet er verstandig aan om het rookkanaal elk halfjaar te (laten) reinigen. Dat doet echter slechts 3 procent. Bijna een kwart (22 procent) van de ondervraagden laat het rookkanaal in huis jaarlijks reinigen. 15 procent doet dit iedere twee jaar. Bij een schoorsteen die intensief wordt gebruikt maar onvoldoende wordt geveegd kunnen schoorsteenbranden, rook- en roetschade en zelfs koolmonoxidevergiftiging optreden.

Preventiemiddelen niet in huis
Een andere vorm van onderhoud die er bij veel huiseigenaren bij inschiet is het periodiek schilderen van houtwerk. Dit moet minimaal elke vijf jaar gebeuren om waterschade te voorkomen. Maar liefst veertig procent houdt zich niet aan deze termijn. 15 procent geeft aan dit zelfs nooit te laten doen.

Veel geënquêteerden blijken bovendien belangrijke schadepreventiemiddelen niet in huis te hebben. 14 procent geeft aan geen rook- of brandmelder te hebben, terwijl dit overigens sinds juli dit jaar wel verplicht is. Daardoor wordt een brand pas laat opgemerkt, met mogelijk grote schade of erger tot gevolg. Maar liefst 36 procent beschikt thuis niet over een brandblusser, waardoor het moeilijker of zelfs onmogelijk is om een beginnende brand tijdig onder controle te krijgen. Wie wel rook- en brandmelders en brandblussers heeft, controleert ze niet regelmatig. Een derde controleert de rook- en brandmelder alleen als deze piept.

Over MainPlus
MainPlus is gespecialiseerd in het organiseren van schadeherstel in natura en is daarin de tweede marktpartij van Nederland. In opdracht van verzekeraars en volmachten (bedrijven die namens verzekeraars optreden) zorgt MainPlus ervoor dat een professionele en betrouwbare herstelpartner op korte termijn schade aan inboedel of opstal komt herstellen. Uitgangspunt is om de woning terug te brengen in de staat zoals die één minuut voor het incident was. Dat gebeurt milieuvriendelijk, duurzaam en onafhankelijk. Alle herstelpartners zijn in het bezit van het keurmerk GroenGedaan! van Stichting Duurzaam. Verzekerden hoeven zich, anders dan bij het afkopen van schade, niet druk te maken om het eindresultaat. Bovendien zijn zij en de verzekeraars in veel gevallen goedkoper uit. Via opdrachtgevers van MainPlus worden inmiddels ruim 750.000 verzekerden bediend. Het bedrijf is gevestigd in Rijswijk en heeft zo’n 30 medewerkers in vaste dienst.

Achievements & certifications

 

Dutch Interactive Award
Beste Werkplek
Beste Werkplek
ISAE 3402
FSQS registred
groen gedaan
Beste Werkplek