Slider
There are no translations available.

Als ontzorgende organisatie is MainPlus steeds op zoek naar verbetering van kwaliteit en efficiëntie. Certificering voor ISO 27001 en een ISAE 3402 verklaring passen uitstekend in die continue ontwikkeling. Naast aantoonbare borging van informatieveiligheid was het doel van de implementatie om hier als organisatie van te leren. En dat is zeker gelukt. In het traject van implementatie en audit zijn wij dieper gaan te kijken in onze processen en in die van onze leveranciers. Wij kunnen nu met trots zeggen dat wij als één van de weinige in de branche een ISO 27001 certificaat hebben en een ISAE type-I verklaring. 

ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging.  Informatiebeveiliging heeft als doel de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de brongegevens, persoonsgegevens, informatiesystemen en statistieken te kunnen waarborgen. Bijna wekelijks wordt er door de media bericht over datalekken en/of hacken. Dit kan grote gevolgen hebben voor een bedrijf en haar klanten. Met een ISO 27001 certificaat laat MainPlus zien dat zij verantwoordelijk omgaat met (gevoelige) informatie van haar klanten, bewoners en medewerkers. 

MainPlus heeft het ISO 27001 certificaat behaald en heeft een ISAE 3402 type I verklaring

Een ISAE 3402 verklaring is bedoeld als een auditrapport voor de accountant van de organisatie die gebruik maakt van de dienstverlening, wanneer het uitbesteedde proces invloed heeft op de jaarrekening. Organisaties die hun processen uitbesteden worden gebruikersorganisaties genoemd en de organisatie die de processen overneemt, worden serviceorganisaties genoemd. Gebruikersorganisaties blijven eindverantwoordelijk voor hun uitbestede processen, hierdoor komt vanuit hen de vraag hoe een serviceorganisatie daarmee omgaat. Met een ISAE 3402 verklaring kan MainPlus als serviceorganisatie laten zien aan haar klanten hoe zij de processen beheerst. De scope van MainPlus is beperkt tot de dienstverlening van MainPlus inzake haar onderhoudsmanagementproces voor het verwerken en registreren van transacties ten behoeve van cliënten.

mainplus efficienter en effectiever onderhoud

Quick and customer-oriented approach

The key to limiting expenses while increasing customer satisfaction.

Meer weten? >

mainplus huurderstevredenheid staat voorop

Customer satisfaction comes first

Quick and effective intake contact– either through the property owner’s website or our Customer Contact Center.

Learn more >

mainplus efficienter administratief proces

Streamline your administration

Remove the clutter from your administration with a 98% reduction in your invoice flow.

Learn more >

mainplus onderhoudsketen ondersteunend ict platform

Smart software to support the chain

Our unique MainFlow IT platform provides complete support to the entire chain.

Learn more >

mainplus kwaliteit in de uitvoering

Quality performance

Over 90% first-time-fixed repairs, enabled by clear intake descriptions, reliable technicians and proper verification.

Learn more >

mainplus resultaatgedreven in plaats van omzetgedreven

Not revenue-driven but result-oriented

We only earn from great results, not a dime from work performance itself. That keeps things fair.

Learn more >

mainplus vastgoedeigenaar is in control

In control of your entire process

Obtain and improve grip on all your processes – especially those taking place externally.

Learn more >

mainplus directe input voor vastgoedsturing

Direct property management input

All individual reports as well as their totals contain valuable information for your property management.

Learn more >